Trung tâm Thông tin du lịch
Dấu ấn công tác chuyển đổi số du lịch tháng đầu năm mới 2024
(TITC) - Hoạt động chuyển đổi số du lịch trong tháng đầu năm mới 2024 tiếp tục diễn ra sôi nổi với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thông báo về tài chính, tài sản, công nợ của Tạp chí Du lịch
Ngày 08/11/2023, Tạp chí Du lịch đã ban hành văn bản số 02/TB-TChDL thông báo về vấn đề tài chính, tài sản, công nợ của Tạp chí Du lịch.

Vĩnh Phúc: Tận dụng lợi thế công nghệ số để phát triển du lịch thông minh
Như nhiều tỉnh, thành trong cả nước, Vĩnh Phúc đang nỗ lực xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh bền vững nhằm mang lại tiện ích cao nhất cho du khách, giúp cơ quan quản lý Nhà nước thuận lợi nắm bắt thông tin và các doanh nghiệp phát huy tối đa năng lực của mình.

Trung tâm Thông tin du lịch tập huấn về chuyển đổi số du lịch tại Hải Phòng
(TITC) - Sáng ngày 16/5, tại TP. Hải Phòng, Sở Du lịch Hải Phòng tổ chức Hội nghị chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch với sự hỗ trợ của Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch).

Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh chuyển đổi số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực du lịch
(TITC) - Chuyển đổi số là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta, một lần nữa tiếp tục được khẳng định trong Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 18/5/2023 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững.